Recall: Vasofix Safety / Vasofix Certo / Vasovet

Tot onze spijt moeten wij mededelen dat B Braun een officiële terugroepactie heeft afgegeven voor de Vasofix Safety en de Vasofix Certo. Het risico bestaat namelijk dat de deze artikelen mogelijk lek zijn.

De recall heeft betrekking op de volgende artikelnummers:

B Braun Artikelnummers: F vd Vooren Artikelnummers:Artikelnaam:
 4269071S-01 2520556 Infuusnaald Vasofix Safety 24Gx19mm geel
 4269071 2520502 Infuusnaald Vasofix Certo 24Gx19mm geel
 4269075 2520585 Infuusnaald Braunulle 24G vasovet 0,70x19mm geel

Het gaat hierbij om de volgende batch codes:

  • 20F13G8381
  • 20A03G8345
  • 20C09G8345
  • 20E12G8382
  • 20F14G8381
  • 20F13G8381
  • 20D05G8330
  • 20D17G8345
  • 20D14G8381

Het defect kan leiden tot mogelijk kritieke klinische gevolgen voor de patiënt, zoals bloedverlies, onderdosering of vertraging van de therapie. De gebruiker of derden lopen risico's door contact met de onverenigbare stoffen of vreemd bloed. Op basis van de vastgestelde risico's en de overweging dat de betrokken voornamelijk worden gebruikt voor zuigelingen of in het algemeen voor patiënten met moeilijk aan te prikken venen, is besloten om alle betrokken apparaten proactief terug te roepen van de markt. Voor patiënten die al met de hulpmiddelen zijn behandeld, zijn geen extra vervolgacties nodig.

Het defect is te wijten aan een productieafwijking vanaf september 2019. De corrigerende actie is in juni 2020 geïmplementeerd. Alle batches die vanaf juli 2020 zijn geproduceerd, worden niet beïnvloed. 

Heeft u een van de bovenstaande artikelen in het bezit met een van deze batch codes dan kunt u contact opnemen met onze Customer Service via 0570 - 87 02 95 of info@fvdvoorenveterinair.nl.