Terugroepactie: Baxter

Helaas moeten wij mededelen dat Baxter Healthcare op de hoogte is gebracht van een reeks afwijkingen die zich voordeden bij de verstrekker van sterilisatiediensten, Steril Milano SRL. Op basis van de verkregen informatie heeft Baxter Healthcare besloten de "Infuusset Baxter EMC9611G" terug te roepen. De "Infuusset Baxter EMC9611G" is terug te vinden onder het artikelnummer 2523133, met lotnummer 20G28V147 en 20I10V798. 

Wij vragen u graag de volgende stappen te ondernemen:

  1. Controleer of u de infuusset Baxter EMC9611G heeft besteld en ontvangen.
  2. Controleer of dit artikel nog aanwezig is binnen uw locatie en blokkeer dit artikel.
  3. Het artikel graag zo snel mogelijk naar ons retour sturen:

    F. vd Vooren Veterinaire Groothandel
    Solingenstraat 43
    7421 ZR Deventer

Indien u naar aanleiding van dit bericht nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met uw Rayonmanager of onze Customer Service afdeling via 0570 - 87 02 95 of info@fvdvoorenveterinair.nl